System Logistics S.p.A. foglakozik az ön által továbbított személyes adatok gyűjtésével, megőrzésével és archiválásával, így az ön által megadott e-mail cím kezelésével is. A megadott adatok kizárólag az ön szándékának megfelelően az állásra történő jelentkezéssel kapcsolatos a szerződéskötést megelőző tárgyalások során használhatók fel. 
A fenti adatkezelés kizárólag általános jellegű adatokra vonatkozik: minden olyan adatot, amelyből a jelentkező egészségi állapotára, faji vagy etnikai hovatartozására, vallásos vagy egyéb világnézeti meggyőződésére, politikai véleményre, szexuális életére lehet következtetni vagy bármilyen egyéb ebbe a kategóriába sorolható információt "különleges" adatként kezelünk, és a törvény 22. cikkelye értelmében az ilyen adatokat tartalmazó üzenet haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Felhívjuk figyelmét arra, hogy, a hozzánk a meghírdettett állásokra történő jelentekezésben, önéletrajzban vagy személyi profilban ne osszon meg ilyen természetű adatokat, mert a különleges adatokat tartalmazó dokumentumok haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek. A kötelező katonai szolgálat esetében csak azt kell megjelölnie, hogy eleget tett-e törvényi kötelezettségének, nem kell kitérnie a katonai szolgálat esetleges lelkiismereti okokból történő megtagadására. Munkahelyváltás esetén jelölje meg a munkaviszony megszűnésének okát (pl. terhesség, baleset, betegség). Ezen adatokat törvény 9. cikkelye értelmében kezeljük, mind kézi úton történő, mind számítógépes és elektronikus feldolgozás esetén. Az adatok tárolása történhet papír alapú archívumban vagy számítógépes adatbázisokban, hogy szükség esetén egyes adatok vagy adatcsoportok előhívhatóak legyenek. Az adatokat nem tároljuk a kezeléshez szükséges időtartamot követően. Az adatok kezelését a System Logistics S.p.A. végzi a feladatra kijelölt és/vagy az arra jogosult személyek segítségével. Az adatfeldolgozásra jogosultak naprakész jegyzéke a System Logistics S.p.A. irodáiban tekinthető meg. Az adatkezelés kizárólag a meghatározott célnak megfelelően történik oly módon, amely biztosítja az adatok biztonságát és bizalmas kezelését. Az adatkezelés olyan technikai feltételek mellett történik, amely védelmet biztosít jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a jogosulatlan felhasználás ellen.