Cookies

Dokument č. 13-14

Předmět: Informace o webové stránce

Tato stránka popisuje, jak spravovat web odkazu na zpracování osobních údajů, z těch lidí, kteří jej navštěvují.

Tyto informace dle čl. 13 italské Dne15. 196/2003 - kód jistoty se ochrany osobních údajů uživatelů interakce s webovými službami společnosti, které jsou dostupné na adrese:

https://www.modula.eu

což odpovídá domovskou stránku oficiálních webových stránek.
Tyto informace jsou poskytovány pouze pro tento web a ne na jiné webové stránky přístupné prostřednictvím odkazů.
Poskytnuté informace je navíc koncipován s ohledem na doporučení č. 2/2001 vytvořenou evropských orgánů pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím skupiny dle čl. 29 směrnice EU 95/46/ES, přijato dne 17 května 2001 k identifikaci určité minimální požadavky pro on-line sběr osobních údajů, a zejména, způsob, čas a druh informací, které správci údajů musí poskytnout uživatelům, kteří navštíví webové stránky, nezávisle na účely, pro které je návštěva.

"SPRÁVCE ÚDAJŮ"

V důsledku použití tohoto webu, osobní údaje o identifikována nebo identifikovatelných osob mohou být zpracovávány.

"Správce údajů" je systém logistiky S.p.A., v osobě jeho právního zástupce krácení.

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování týkající se webových služeb na tomto webu dochází v sídle a provádí pouze technického personálu obviněn zpracování nebo jakékoliv pracovníků, s občasnou údržbu.

Žádné informace získané z webových služeb jsou sdělovány nebo zveřejněny.

Osobní údaje poskytnuté uživateli předávat žádosti o informace (bulletiny, CD-ROM, bulletiny, výroční zprávy, odpovědi na otázky, různé akty, atd,) jsou použity pouze k provedení požadované služby.

TYPY ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH

Údaje o procházení

V průběhu běžné činnosti informační systémy a softwarové postupy pro spuštění tohoto webu získat některé osobní údaje, přenos, který je naznačen v používání internetové komunikační protokol.

Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány pojit s určitým jednotlivcům, ale ze své vlastní podstaty, přes zpracování a propojení s daty v držení třetí strany, umožňuje identifikaci uživatelů.

Výše uvedené kategorie zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli připojení k webové stránky, uživatelské agenty, URI adresy adresy (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas, ve kterém byla podána žádost, metoda slouží k předání požadavku na server, rozměr souboru získaného jako odpověď , číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (pozitivní, chyba, atd.) a jiných parametrů týkajících se uživatelů operačního systému a jejich IT prostředí.

Tyto údaje slouží výhradně pro účely získání anonymní statistické údaje o používání webu a zkontrolovat její správnou funkci a jsou vymazány ihned po zpracování. Údaje mohou být použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti serveru: s touto výjimkou údaje na webu není zachováno více než sedm dní.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Volitelné, výslovně a dobrovolně přenos informací prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na tomto webu má za následek jejich následné pořízení, adresu odesílatele, které je nutno zodpovědět jakékoli dotazy, stejně jako u ostatních osobních informací uvedených ve zprávě.

Konkrétní informační souhrny budou postupně k dispozici nebo zobrazí na stránky připravené pro konkrétní služby, které mohou být požadovány.

SOUBORY COOKIE

Tato webová stránka záměrně neshromažďuje žádné osobní údaje o uživatelích.

Soubory cookie nejsou použity pro přenos údajů osobní povahy, ani používání tzv. trvalé soubory cookie jakéhokoliv typu či spíše systémů sledování uživatelů,

Použití takzvaných session cookie, (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a při zavření prohlížeče zmizí) je přísně omezena na vysílání relace identifikátory (skládající se z náhodných čísel generovaných serverem) nezbytné pro umožnění bezpečné a efektivní průzkum.

Soubory cookie relací na tomto webu vyhnout nutnosti použít jiné techniky zpracování dat, které by mohly potenciálně snížit důvěrnost uživatelů navigace na webových stránkách a nedovolil pořízení identifikace osobních informací o uživateli.

DOBROVOLNÝ CHARAKTER POSKYTOVANÝCH ÚDAJŮ

Až na to určené pro prohlížení informací uživatelé mohou přijmout nebo zamítnout a poskytnout nebo neposkytnout osobní údaje.
Non poskytnutí dat pro uvedené účely může znamenat nemožnost získání informací, materiálů atd., požáda.

METODY ZPRACOVÁNÍ DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím nástroje pro automatizované systémy pro dobu, která je nezbytně nutné k dosažení cílů, pro které byly shromažďovány.
Zvláštní bezpečnostní opatření jsou na místě, aby nedošlo ke ztrátě dat, nezákonné nebo nesprávné použití a neoprávněnému přístupu.

Práva zúčastněných stran

Jednotlivých subjektů údajů mají právo získat potvrzení o existenci nebo bez existence uvedených údajů a získat informace o obsahu a původu, ověřit správnost údajů nebo požadavek integrace dat nebo aktualizace nebo opravy (pro úplnost, viz článek 7 legislativního nařízení č. 196/2003).

Uvedený v části rovněž stanoví právo požádat o výmaz, anonymizace nebo blokování osobních údajů, která je zpracována v porušení zákona, stejně jako k objektu ve všech případech, na základě zákonných důvodů, k jejich zpracování.

Žádosti se zasílají, správce nebo zpracovatel údajů pan Juri Torreggiani (viz níže).

To představuje "Soukromí" tohoto webu, který bude předmětem aktualizace.

Seznam zpracovatelů (umění. 13 legislativního nařízení 196/2003)

Následující seznam zpracovatelů týkající se soukromí v systému logistiky S.p.A., je publikován podle umění. 13, odstavec 1, písmeno f, kodexu"Ochrana osobních údajů" (legislativní vyhlášky č. 196/03), tak, aby všechny dotčené strany mohou být informováni o osoby pověřené zpracováním osobních údajů uvnitř této společnosti.

Seznam osob pověřené zpracováním osobních údajů

1. správce určený k poskytování odpovědí na subjekty údajů: pan Juri Torreggiani, se sídlem v Reggio Emilia, přes Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-fax 0522/38.79.96;

2. "soukromí" Manager: Mr. Juri Torreggiani, se sídlem v Reggio Emilia, přes Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-fax 0522/38.79.96.

 

CHCETE ZVÝŠIT VÝKON VAŠEHO SKLADOVACÍHO SYSTÉMU?

Objevte jak Modula šetří plochu a zvyšuje produktivitu vašich procesů.

Kontaktujte nás