Proč přejít na vertikální sklad?

Vertikální technologie vznikly pro co nejefektivnější využití prostoru z hlediska výšky a úsporu podlahových ploch. Jsou vhodné pro skladování výrobků jakéhokoli typu bez ohledu na průmyslové odvětví a prostředí, jelikož jejich parametry (nosnost, výška, rozměry, příslušenství a další) lze libovolně adaptovat.

Vertikální sklady se zásuvnými policemi umožňují skladovat zboží uspořádaně, pohotově, bezpečně a v čistém prostředí, aniž by se zboží poškodilo. Zároveň snižují počet manipulačních operací vykonávaných skladníky.

Hlavní výhody:

Recuperare lo spazioÚSPORA PROSTORU

Díky vertikální konstrukci zařízení a maximální výšce až 16 metrů Vám Modula umožní ušetřit až 90 % podlahové plochy.

Risparmiare tempoÚSPORA ČASU

Výrobky jsou dodávány do výdejního okna dle zásady „zboží přímo k rukám“, tudíž se skladníci při vyskladňování či naskladňování nemusí přemisťovat po skladu.

Ridurre i rischiSNÍŽENÍ RIZIK

Modula umožňuje eliminovat nebezpečné situace, jimž jsou skladníci vystaveni v tradičním skladu, kde se musí za plného provozu přemísťovat mezi vozíky, regály, policemi a mezipatry, či se ke zboží dostávat po schodech.

Aumentare la sicurezzaZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Přístup k uloženému zboží je povolen pouze oprávněným pracovníkům (prostřednictvím visačky či hesla), některé police také lze zpřístupnit pouze vybraným osobám na základě speciálních oprávnění. Veškerý pohyb zboží a všechny operace jsou zároveň zaznamenávány a sledovány.

Migliorare la precisioneZVÝŠENÍ PŘESNOSTI

Skladník může v automatickém skladu snadno identifikovat výrobky k vyskladnění pomocí jednoduchých a intuitivních pomůcek.

Migliorare la gestione delle scorteZLEPŠENÍ SPRÁVY SKLADOVÝCH ZÁSOB

Skladník dostává jednoznačné informace o teoretické skladové zásobě a může ji v reálném čase srovnávat se skutečnou zásobou, což značně usnadňuje skladovou inventuru.

CHCETE ZJISTIT, JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU ZAŘÍZENÍ MODULA VYRÁBĚNA?

Pokud vás zajimají vertikální skladovací zařízení a chtěli byste

Kontaktujte nás