Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka popisuje metody používané pro řízení webových stránek týkajících se osobních údajů uživatelů, kteří jej navštěvují.

To se provádí formou informace poskytované v souladu s umění. 13 noha. Vyhláška 196/2003 - soukromí kód - jednotlivcům, kteří spolupracují s webovými službami společnosti, která je přístupná prostřednictvím internetu na adrese:

https://www.modula.eu

což odpovídá domovskou stránku oficiální firemní webové stránky.

Informace jsou poskytovány pouze ve vztahu k této webové stránce a nikoli na jiné webové stránky, které mohou být přístupné uživatelem prostřednictvím odkazů, které jsou k dispozici.

Oznámení informací je také založen na doporučení č. 2/2001 evropské úřady pro ochranu osobních údajů, vyjádřen pracovní skupinou zřízenou umění. 29 směrnice č. 95/46/ES, přijato dne 17 května 2001 k identifikaci určité minimální požadavky pro shromažďování osobních údajů on-line a to zejména metody, časová období a druh informací, které správci údajů musí poskytnout uživatelům při toto připojení k webové stránky, bez ohledu na účely, pro které jsou připojeny ke stejnému.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Po konzultaci tohoto webu můžeme zpracovávat údaje o identifikovaných nebo identifikovatelných osob.

Správce údajů je Modula S.p.A., reprezentované jeho krácení zákonného zástupce.

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování dat týkající se webových služeb tohoto webu dochází v sídle společnosti a se provádí pouze technickými pracovníky oddělení má na starosti zpracování dat nebo osoby pověřené náhodné údržby.
Žádná data pocházející z webové služby je oznámena nebo šířeny.
Osobní údaje uživatelů, které odesílají požadavky na informační materiály (informační bulletiny, CD-ROM, katalogy, ceníky, odpovědi na dotazy, různé materiály atd.) jsou používány výhradně za účelem poskytnutí požadované služby.

TYPY ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH

Navigační data

Informační systémy a softwarové postupy, používané pro web získávat osobní údaje jako součást jejich standardní operace; přenos některých z těchto údajů je neodmyslitelným rysem internetových komunikačních protokolů.

Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem souviset s uvedených zúčastněných stran. Však může, vzhledem k jejich povaze tyto údaje prostřednictvím sdružení s jinými daty v držení třetí strany, umožnit identifikaci uživatele.

Tato kategorie údajů zahrnuje: uživatele IP adresu nebo název domény počítače používaný pro přístup k webu, identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) zdrojů požadované, čas dotazu, metoda používaná k odeslání dotazu na server, velikost souborů přijatých v reakci na dotaz, číslice kód označující stav odpovědi serveru (úspěšné Chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a prostředí počítače uživatele.

Výše uvedené údaje jsou používány výhradně za účelem získání anonymní statistické informace o používání webové stránky a sledovat jeho správnou funkci a jsou odstraněny ihned po zpracování. Údaje mohou být použity ke zjištění odpovědnosti v případě možných IT zločiny spáchané na úkor stránek: předmětem této možné události, dosud údaje na webu nejsou uchovávány déle než sedm dní.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Volitelné, expresní a dobrovolné odesílání emailů na adresu uvedenou na těchto stránkách musí vést k následné pořízení odesílatele e-mailové adresy, povinen reagovat na jejich dotazy a jiných osobních údajů uvedených v e-mailu.

Určité souhrnné informace oznámení musí postupně hlášeny nebo zobrazeny na webových stránkách věnovaných určité služby na vyžádání.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie učiní se odkaz na "rozšířené oznámení", zveřejněné na těchto stránkách a vypracované na základě nařízení vydané dne 8 května 2014 italského orgánu pro ochranu údajů, která doplňuje a aktualizuje tento dokument.

VOLITELNĚ POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle informací poskytnutých na navigační data uživatel má možnost poskytnout nebo není poskytnout své osobní údaje.

Neposkytnutí těchto údajů může znemožnit uspokojit požadavky uživatele.

METODY ZPRACOVÁNÍ DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných prostředků a pro časové období nezbytně nutné k dosažení cílů, pro které byly shromážděny tyto údaje.

Aby se zabránilo ztrátě dat nebo nemanželské nebo nesprávné používání, stejně jako neoprávněný přístup k těmto údajům jsou pozorovány zvláštní bezpečnostní opatření.

PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

Subjekty údajů mají právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci jejich osobních údajů, informován o jejich obsahu a původu, ověřit jejich správnost nebo požadovat, aby tyto údaje doplnit, aktualizovat nebo opravit, a to kdykoli, (viz článek 7 noha. Nařízení 196/2003).

Podle téhož článku máte právo požadovat jejich odstranění, přeměnu do anonymní podoby či zablokování zpracovávaných v rozporu se zákonem, stejně jako k objektu, z oprávněných důvodů, ke zpracování vašich osobních údajů informací.

Vaše žádosti zasílá správci údajů nebo do Data Manager, pan Juri Torreggiani (viz níže).
To je "Soukromí" tohoto webu a jsou předmětem aktualizace.

Seznam správců osobních údajů (čl. 13 noha. Nařízení 196/2003)

Následující seznam soukromí manažerů ve společnosti Modula S.p.A. je zveřejněn v souladu s čl. 13, odst. 1, písmeno f, kodexu"soukromí" (nohu. Vyhláška 196/03), s cílem umožnit všem subjektům údajů znát jména manažerů pověřených zpracováním osobních údajů v rámci této společnosti.

Seznam údajů správců

1. správce pověřené reagovat subjektu údajů: pan Juri Torreggiani, s kanceláří v Reggio Emilia, Via Piccard 16/g, tel. 0522 301169 – fax 0522 387996

2. "soukromí" Manager: Mr. Juri Torreggiani, s kanceláří v Reggio Emilia, Via Piccard 16/g, tel. 0522 301169 – fax 0522 387996.

CHCETE ZVÝŠIT VÝKON VAŠEHO SKLADOVACÍHO SYSTÉMU?

Objevte jak Modula šetří plochu a zvyšuje produktivitu vašich procesů.

Kontaktujte nás