Planowanie przeglądów

Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie w ruchu regałów automatycznych Modula jest planowanie przeglądów. Okresy między przeglądami obliczaane są na podstawie czasu pracy maszyn oraz ilości wykonanych cykli. Urządzenia są zaprogramowane tak, aby odpowiednio wcześniej poinformować użytkownika o konieczności wezwania serwisu.

W trakcie przeglądu, zgodnie z listą czynności serwisowych, dokonywane jest sprawdzenie wszystkich istotnych elementów maszyny i oprogramowania, tak aby wszelkie błędy i nieprawidłowości były usunięte.

Interwały w jakich wykonywane są przeglądy regałów automatycznych Modula zależne są od czasu pracy oraz ilości wykonanych cykli. Przed zbliżającą się datą wykonania przeglądu sterowanie regału Modula powiadomi użytkownika o konieczności wykonania przeglądu technicznego.

Lista czynności serwisowych składa się m.in z:
• sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów regału oraz oprogramowania,
• eliminacji ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu poprzez dokonanie odpowiednich korekt i regulacji.

Nasi pracownicy dostarczą Państwu szczegółowych informacji związanych z korzyściami wynikającymi z przeprowadzania okresowych kontroli technicznych i zaproponują optymalne rozwiązanie zapewniające efektywne i bezawaryjne działanie automatycznego systemu składowania.

Czy zależy Ci na lepszym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej?

Dowiedz się jak dzięki rozwiązaniom Modula odzyszkasz przestrzeń i zwiększysz wydajność magazynu.

Skontaktuj się z nami