Pliki cookies

Dokument nr 13-14

 

Temat: Informacje na stronie internetowej

Ta strona opisuje metodę, która ma zarządzać na stronie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych tych osób, którzy odwiedzają go.
Te informacje zgodnie z Art. 13 Kodeksu włoski legislacyjnych dekret nr 196/2003 - w odniesieniu do ochrony danych osobowych użytkowników interakcji z firmy usług sieci web, które są dostępne pod adresem:

 

https://www.modula.eu

odpowiadający Strona oficjalna strona sieci web.

Informacje te podane są tylko dla tej witryny sieci web, a nie innych witryn sieci Web dostępne za pośrednictwem linków.

Informacje zawarte jest również sporządzona w świetle zalecenia nr 2/2001 europejskich organów ochrony danych osobowych, przez grupę utworzoną zgodnie z Art. 29 dyrektywy UE 95/46/WE, przyjęte w dniu 17 maja 2001 r. w celu identyfikacji niektórych minimalne wymagania dla on-line zbiór danych osobowych, a w szczególności Metoda, czasu i rodzaju informacji, że administratorzy danych musi dostarczyć użytkownikom podczas wizyty www strony, niezależnie od celów, na które jest wizyta.

 

"ADMINISTRATOR DANYCH"

W wyniku za pomocą tej strony internetowej, dane osobowe dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane.

"Administrator danych" jest System logistyki S.p.A., w osobie jej prawnym przedstawicielem pro tempore.


MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzania istotne dla usług sieci web w tej witrynie występuje w zarejestrowanym biurze i jest wykonywana tylko przez personel techniczny powierzono przetwarzanie lub pracownicy oskarżony o okazjonalnych prac konserwacyjnych.

Brak informacji wynikających z usług sieci web są przekazane lub ujawnione.

Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy przekazuje prośby o informacje (biuletyny, CD-ROMy, biuletyny, rocznych sprawozdań, odpowiedzi na pytania, akty, itd.) są używane tylko do wykonywania usług.TYPY DANYCH PRZETWARZANYCH

Przeglądanie danych

Podczas zwykłego działania systemów informatycznych i oprogramowania procedury uruchamiania tej stronie nabyć niektóre dane osobowe, transmisji jest implikowana w korzystaniu z protokołu komunikacji.

Dotyczy to informacji, które nie są zbierane z konkretnych osób, ale własnej natury może, poprzez przetwarzanie i stowarzyszenia z danych posiadanych przez osoby trzecie, użytkownicy mogą być zidentyfikowane.

Wyżej wymieniona kategoria zawiera adresy IP lub nazwy domeny komputery używane przez użytkowników łączących się z witryny, agentów użytkownika, identyfikator URI adresy (Uniform Resource Identifier) zgłoszony zasobów, czasu, w którym wniosek został złożony, Metoda używany do przekazania na żądanie serwera, wymiar pliku jako odpowiedź , kod liczbowy wskazujące stan odpowiedź udzielona przez serwer (pozytywne, błąd itd.) i innych parametrów dotyczących użytkowników systemu operacyjnego i środowiska IT.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w razie hipotetycznej komputer zbrodnie przeciwko stronie: z tym wyjątkiem, dane o kontaktach internetowych nie jest zachowywana dla więcej niż siedem dni.


Dane dobrowolnie podane przez użytkownika

Opcjonalnie, jawne i dobrowolnego przekazywania informacji poprzez e-mail adresy umieszczone na tej stronie internetowej wyniki w ich pozyskaniem, adres nadawcy, który jest niezbędny do odpowiedzi na wszelkie zapytania, jak również wszelkie inne informacje osobiste zawarte w komunikacie.

Szczegółowe streszczenia informacyjne będą stopniowo pod warunkiem lub w strony przygotowane dla poszczególnych usług, które może być zgłoszony wizualizacji.


Pliki cookie

tej strony internetowej nie zbiera celowo żadnych danych osobowych o użytkowników.

Pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobistym, ani stosowanie tak zwanych trwałe pliki cookie dowolnego typu, lub raczej użytkowników systemów śledzenia, stosowanie tzw. session cookies (które uporczywie nie są przechowywane na komputerze użytkownika i znikają, gdy przeglądarka zostanie zamknięta) jest ściśle ograniczona do przekazywania sesja identyfikatorów (składający się z liczb losowych generowane przez serwer) niezbędne dla umożliwienia stronie bezpiecznego i skutecznego poszukiwania.

Pliki cookie dotyczące sesji użyte na tej stronie uniknąć potrzebę stosowania innych technik przetwarzania danych, które mogą potencjalnie zmniejszyć poufność użytkowników nawigacji strony internetowej i nie pozwalają na nabycie identyfikujące dane osobowe użytkownika.

 

FAKULTATYWNY CHARAKTER DOSTARCZANIA DANYCH

Poza tym określone dla przeglądania informacji użytkownicy są wolne, aby zaakceptować lub odrzucić oraz zapewnienie lub nie do podania danych osobowych. Non nadanie danych dla wymienionych celów może pociągać za sobą niemożność uzyskania informacji, materiałów itp., zgłoszony metody z przetwarzania danych.

Zgłoszony metody z przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez systemy zautomatyzowane narzędzia do czasu, które jest niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane.
Szczególnych środków bezpieczeństwa są w miejscu, aby zapobiec utracie danych, nielegalnego lub niewłaściwego wykorzystania i nieautoryzowanym dostępem.

 

Praw zainteresowanych stron

Dane dotyczące poszczególnych przedmiotów mają prawo do uzyskania potwierdzenia dotyczące istnienia lub nie istnienia tych danych oraz do osiągnięcia informacje dotyczące zawartości i pochodzenia, aby sprawdzić poprawność danych lub żądanie integracji danych lub aktualizowanie lub korekty (kompletności boską, zobacz 7 Art. dekretu legislacyjnego nr 196/2003).
Wyżej wymienionych sekcji przewiduje również prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowanie danych osobowych, która jest przetwarzane z naruszeniem prawa, a także do obiektów we wszystkich przypadkach, z uzasadnionych przyczyn, do ich przetwarzania.
Zgłoszenia powinny być kierowane do administratora danych lub danych procesor Pan Juri Torregiani (patrz poniżej).
Stanowi to "Polityka prywatności" tej strony internetowej, która będzie podlegać aktualizacji.

 

 Lista procesorów danych (Art. 13 dekretu legislacyjnego 196/2003)

Poniższa lista przetwarzających dane dotyczące prywatności w systemie logistycznym S.p.A., jest opublikowane na podstawie Art. 13 ustęp 1, litera f, "kodeksu ochrony danych osobowych" (legislacyjnych dekret nr 196/03), tak aby wszystkie zainteresowane strony mogą być informowany o osób zobowiązanych do przetwarzania danych osobowych wewnątrz tej firmy.
Lista osób powierzono przetwarzanie danych osobowych
1. Kierownik wyznaczony aby dostarczyć odpowiedzi na dane Tematy: Pan Torregiani Juri, z siedzibą w Reggio Emilia, za pośrednictwem Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-faks 0522/38.79.96;
2. Menedżer ds. ochrony danych: Pan Torregiani Juri, z siedzibą w Reggio Emilia, za pośrednictwem Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-faks 0522/38.79.96.

 

Czy zależy Ci na lepszym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej?

Dowiedz się jak dzięki rozwiązaniom Modula odzyszkasz przestrzeń i zwiększysz wydajność magazynu.

Skontaktuj się z nami