Modula Driver

Modula Driver umożliwia zarządzanie magazynem na wysokim poziomie poprzez wysyłanie zleceń przesunięcia (pobranie, odłożenie lub inwentaryzacja).

Te zlecenia są wysyłane zazwyczaj za pośrednictwem tabel pośrednich lub plików tekstowych. W praktyce są to listy półek do dostarczenia wraz z powiązanymi danymi dotyczącymi pobrań.

Modula Driver nie zarządza rejestrami, zapasami i lokalizacjami (przedziałami) artykułów. Funkcje te pozostają w gestii systemu WMS przy założeniu, że system nadrzędny zna dokładną lokalizację kodów, które należy pobrać lub odłożyć.

 

Driver

 

Dla każdej operacji komputer przesyła również informacje o półce (UdC) do dostarczenia, a DRIVER ogranicza się do przesyłania danych.

Kiedy Driver otrzymuje żądanie od ERP, operator, z konsoli Modula, może zobaczyć listę zleceń, które zostały zaimportowane i zdecydować, które z nich wykonać.

Na konsoli Modula, na stronie kompletacji, pokazywane są dane każdej operacji, które operator musi potwierdzić zaraz po jej wykonaniu.

Operator może zmienić potwierdzoną ilość tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba lub nie zostaną znalezione materiały w wymaganej ilości.

Po zakończeniu zlecenia Modula Driver może zwrócić wynik operacji do systemu zarządzania, który odzyskuje kontrolę nad procesem i kontynuuje go.

Dzięki temu systemowi można zarządzać:

• Strefami przygotowań zleceń (wraz z opcjonalnym wyposażeniem Put to Light).

• Historią/statystykami magazynu.

DOWIEDZ SIĘ JAK ŁATWO ZINTEGROWAĆ REGAŁ MODULA Z TWOIM SYSTEMEM WMS!

Skontaktuj się z nami