Modula WMS Base

Modula WMS Base jest podstawowym pakietem oprogramowania dostarczanym z każdym regałem Modula.
Ten pakiet pozwala na instalację oprogramowania na 3 komputerach, z czego jeden jest serwerem.

Ten pakiet umożliwia:

• Zarządzać rejestrem artykułów

• Graficznie zarządzać lokalizacjami

• Zarządzać lokalizacjami poprzez zlecenia pobrania/odłożenia

• Zarządzać przesunięciami poprzez natychmiastowe zlecenie

• Zarządzać użytkownikami na trzech hierarchicznych poziomach dostępu

• Wykonać fizyczną inwentaryzację

• Ręcznie importować i eksportować pliki do systemu ERP przedsiębiorstwa poprzez wymianę plików ASCII ze stałą ścieżką

• Zarządzać w sposób zaawansowany bezpieczeństwem, poprzez nadanie operatorom praw dostępu do określonych artykułów i półek w zależności od profilu użytkownika

 

Scomparti

 

Instalacja oprogramowania Modula WMS odbywa się za pomocą kreatora i wykonywana jest przez specjalistów IT. Procedura instalacji jest bardzo szybka. Zaraz po zainstalowaniu programu na serwerze i klientach oraz skonfigurowaniu magazynu, system jest gotowy do pracy.

Nasze systemy WMS są już gotowe do podłączenia do dowolnego systemu ERP za pomocą szeregu interfejsów. W celu integracji z systemem zarządzania przedsiębiorstwa Modula zapewnia ścieżki do tworzenia standardowych interfejsów z protokołami ASCII, DRC, XML itd.

Po instalacji oraz konfiguracji regałów, zapewniamy szkolenie operatorów z obsługi oprogramowania. Dodatkowe, zaawansowane szkolenie może zostać przeprowadzone na życzenie.

 

 Remote Assistance

NASZ WMS PRZYGOTUJE DO POŁĄCZENIA DO JAKIEGOKOLWIEK ERP! ODKRYJ JAK TO DZIAŁA!

Skontaktuj się z nami