Modula WMS Base

Modula WMS Base jest podstawowym pakietem oprogramowania dostarczanym z każdym regałem Modula.

Ten pakiet pozwala na instalację oprogramowania na 3 komputerach, z czego jeden jest serwerem.

Ten pakiet umożliwia:

• Zarządzać rejestrem artykułów

• Graficznie zarządzać lokalizacjami

• Zarządzać lokalizacjami poprzez zlecenia pobrania/odłożenia

• Zarządzać przesunięciami poprzez natychmiastowe zlecenie

• Zarządzać użytkownikami na trzech hierarchicznych poziomach dostępu

• Wykonać fizyczną inwentaryzację

• Ręcznie importować i eksportować pliki do systemu ERP przedsiębiorstwa poprzez wymianę plików ASCII ze stałą ścieżką

• Zarządzać w sposób zaawansowany bezpieczeństwem, poprzez nadanie operatorom praw dostępu do określonych artykułów i półek w zależności od profilu użytkownika

NASZ WMS PRZYGOTUJE DO POŁĄCZENIA DO JAKIEGOKOLWIEK ERP! ODKRYJ JAK TO DZIAŁA!

Skontaktuj się z nami