Modula WMS Premium

Jest zaawansowanym pakietem oprogramowania do zarządzania magazynem. Zapewnia wszystkie funkcje z wersji BASE oraz wiele innych.

Automatyczne dopasowanie artykułu do przedziału i dynamiczne zarządzanie lokalizacjami

Zarządzanie partiami oraz numerami seryjnymi

Pełne zarządzanie automatycznym importem i eksportem plików ze stałą ścieżką w formacie ASCII, ODBC, Excel, Xml

Zarządzanie stanem magazynowym

• Zarządzanie po rodzaju opakowania

Zarządzanie po dacie przydatności

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami; konfiguracja procedur aktywnych dla danego użytkownika

Zarządzanie FIFO (First Input First Output) lub według priorytetu podkodu (np. można pobrać materiał, ustawiając za priorytet najniższy kod partii, czyli zarazem ten najstarszy)

Zarządzanie przyczynami natychmiastowych zleceń

 

Pakiety uzupełniające dla Modula WMS Premium

PRZETESTUJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ NASZEGO OPROGRAMOWANIA

Skontaktuj się z nami