Modula WMS Premium

Jest zaawansowanym pakietem oprogramowania do zarządzania magazynem. Zapewnia wszystkie funkcje z wersji BASE oraz wiele innych.

Automatyczne dopasowanie artykułu do przedziału i dynamiczne zarządzanie lokalizacjami

Zarządzanie partiami oraz numerami seryjnymi

Pełne zarządzanie automatycznym importem i eksportem plików ze stałą ścieżką w formacie ASCII, ODBC, Excel, Xml

Zarządzanie stanem magazynowym

• Zarządzanie po rodzaju opakowania

Zarządzanie po dacie przydatności

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami; konfiguracja procedur aktywnych dla danego użytkownika

Zarządzanie FIFO (First Input First Output) lub według priorytetu podkodu (np. można pobrać materiał, ustawiając za priorytet najniższy kod partii, czyli zarazem ten najstarszy)

Zarządzanie przyczynami natychmiastowych zleceń

 

Pakiety uzupełniające dla Modula WMS Premium

Advanced Item Picking

Advanced Item Picking

Moduł ten zapewnia funkcje usprawniające pobieranie i odkładanie.

• Zarządzanie listami wysyłkowymi
• Zarządzanie zestawami zamówień
• Zarządzanie strefami wysyłkowymi
• Automatyczne tworzenie miejsc odkładczych
• Zarządzanie kodami „seryjnymi” (zarządzanie większą ilością numerów seryjnych dla tego samego kodu przypisanego do danego przedziału)

Moduł Advanced Item Picking jest idealny do zarządzania strefami, kartami kompletacji i Put-to-Light.

Advanced Item Management

Advanced Item Management

Moduł ten rozszerza funkcjonalność dotyczącą zarządzania rejestrami:

• Zarządzanie wydaniami wielokrotnymi z określeniem ich rodzaju
• Przypisanie zdjęć do kodów artykułu
• Grupowanie kodów artykułu w rodziny według podobieństw
• Grupowanie kodów artykułu w kategorie w celu ułatwienia wyszukiwania i filtrowania
• Rozszerzenie pól opisowych do rejestrów artykułów, zleceń i wierszy poleceń za pomocą dodatkowych funkcji
• Zarządzanie alternatywnym kodem
• Zarządzanie pobieraniem pożyczonego materiału

Manual Warehouse Management

Manual Warehouse Management

Moduł ten pozwala zarządzać magazynem tradycyjnym za pomocą następujących funkcji

• Zarządzanie magazynami tradycyjnymi za pomocą intuicyjnego narzędzia graficznego
• Zarządzanie czynnościami kompletacji w magazynie tradycyjnym
• Zarządzanie dystrybucją (Split) materiału na różne obszary w zależności od przesuniętej ilości
• Zarządzanie uzupełnianiem materiału między obszarami w oparciu o minimalne wartości zapasów, które można zdefiniować dla różnych obszarów
• Zarządzanie strefą przyjęć

Entry area management

Entry area management

Za pomocą tego modułu możliwe jest rozszerzenie zarządzania magazynami tradycyjnymi, wykorzystując terminale radiowe oparte na Windows CE dla wszystkich operacji magazynowych. Modula nie zapewnia terminali, ale rekomenduje wykorzystanie terminali: Motorola, Intermec, Denso.

IDOC: protokół SAP ad hoc

IDOC: protokół SAP ad hoc

Dotyczy wymiany danych między SAP WMS a Modula WMS (format ASCII) za pośrednictwem IDOC, pod warunkiem, że SAP zawiera moduł WM. Moduł WMS musi być postrzegany przez SAP jako czarna skrzynka, do której wysyłane są żądania i ich wyniki za pośrednictwem IDOC.

PRZETESTUJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ NASZEGO OPROGRAMOWANIA

Skontaktuj się z nami