Alfanumeryczna listwa LED

Poza cechami typowymi dla standardowej listwy LED, urządzenie to jest również w stanie przekazać inne informacje dotyczące operacji pobierania i deponowania, takie jak: liczba, kod, opis elementów do odłożenia/pobrania oraz ich pozycja na osi Y (głębokość) szuflady poprzez układ współrzędnych.

 

 

CZY CHCESZ PRZEPROWADZIĆ OPERACJĘ POBRANIA BEZ BŁĘDÓW? DOWIEDZ SIĘ, JAK Z TYMI OPCJAMI!

Skontaktuj się z nami