Listwa LED

Listwa ta jest umieszczona w górnej części okna dostępowego, w doskonale widocznym miejscu. Kiedy podświetla się określony segment listwy, wskazuje on wyraźnie i precyzyjnie sekcję szuflady biorącą udział w operacji pobrania/złożenia. Wskazując pozycję elementu na osi X szuflady (szerokość), pozwala operatorowi na szybką identyfikację właściwej komory, co zmniejsza możliwość pomyłki i skraca czas pobrania.


  

CZY CHCESZ PRZEPROWADZIĆ OPERACJĘ POBRANIA BEZ BŁĘDÓW? DOWIEDZ SIĘ, JAK Z TYMI OPCJAMI!

Skontaktuj się z nami