Wskaźnik laserowy

To urządzenie jest to wskaźnik dwuosiowy. Towar do pobrania jest dokładnie sygnalizowany poprzez przecięcie czerwonej linii holograficznej, która rozpoznaje pozycję na osi X (szerokość), a zielona kropka wskazuje pozycję na osi Y (głębokość).

  

CZY CHCESZ PRZEPROWADZIĆ OPERACJĘ POBRANIA BEZ BŁĘDÓW? DOWIEDZ SIĘ, JAK Z TYMI OPCJAMI!

Skontaktuj się z nami