Modula Green

Urządzenie przekształca energię kinetyczną, wytwarzaną przez zjeżdżającą windę, w energię elektryczną, doprowadzając ją z powrotem do sieci i poprawiając zrównoważenie środowiskowe procesu.


 

Innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność regałów Modula

Skontaktuj się z nami