Cookies

Documentul nr. 13-14

Subiect: Informații pentru site-ul web
Această pagină descrie metoda de gestionare a site-ului referitor la prelucrarea datelor personale ale acelor persoane care îl vizitează.
Aceste informații conform art. 13 din Decretul legislativ italian nr. 196/2003 - Codul privind protecția datelor personale ale utilizatorilor care interacționează cu serviciile web ale companiei, care sunt accesibile la adresa:

https://www.modula.eu

corespunzătoare a paginii de pornire a site-ul oficial
Această informaţie este prevăzută numai pentru acest site si nu la alte site-uri accesate prin link-uri.
Informaţiile furnizate este elaborat, de asemenea, având în vedere recomandarea nr. 2/2001 care autoritățile europene pentru protecţia datelor cu caracter personal, prin intermediul grupului creat în conformitate cu Art. 29 din UE Directiva 95/46/CE, adoptată la 17 mai 2001 cu scopul de a identifica anumite rechizitele minime de colectare on-line de date cu caracter personal, şi în special, metoda, timpul și natura informațiilor care controlerele de date trebuie să ofere utilizatorilor atunci când vizitează web pagini, indiferent de scopul pentru care s-a făcut vizita.

"CONTROLOR DE DATE"

Ca o consecinţă a folosind acest site web, informaţiile personale privind identificate sau identificabile oameni pot fi prelucrate.

"Controlor de date" este sistemul logistic S.p.A., în persoana reprezentantului său legal pro tempore.

POZIŢIA DE PRELUCRARE A DATELOR

Prelucrare relevante pentru servicii web pe acest site web are loc la sediul social şi se efectuează numai de către personalul tehnic însărcinat cu prelucrarea sau orice personalul însărcinat cu lucrările de întreținere ocazională.

Nici o informaţie care decurg din servicii web sunt comunicate sau dezvăluite.

Datele personale furnizate de utilizatori, care transmite solicitările de informaţii (buletine, CD-ROM-uri, buletine informative, rapoarte anuale, răspunsuri la întrebări, diverse acte, etc.) sunt folosite doar pentru a efectua serviciile solicitate.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE

Datele de navigare

În cursul operaţiunilor, sisteme informatice şi software-ul de proceduri pentru a rula acest site dobândi unele date personale, transmiterea de care este implicat în utilizarea de protocol de comunicare Internet.

Se referă la informaţii care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu anumite persoane, dar prin propria lor natura ar putea prin prelucrarea şi asociere cu date deţinute de terţi, permite utilizatorilor să fie identificate.

Din categoria menţionată anterior include adresele IP şi/sau nume de domenii de calculatoare folosite de utilizatori conectaţi la site-ul, agentii utilizator, URI se adresează adresele (Uniform Resource Identifier) resurselor solicitate, timp la care se face cererea, metoda utilizată pentru a transmite cererea la server, dimensiunea fişierului obţinute ca un raspuns , cod numeric care indică starea de răspunsul dat de server (eroare pozitiv, etc.) şi orice alt parametru care implică sistemul de operare utilizatorilor şi mediului IT.

Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul de a obține date statistice anonime despre utilizarea site-ului şi pentru a verifica funcționarea corectă şi acestea sunt şterse imediat după prelucrare. Datele pot fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul ipotetic computer crime împotriva site-ul: cu această excepţie, date pe web contacte nu se reţine pentru mai mult de şapte zile.

Date furnizate voluntar de catre utilizator

Opţional, explicit si voluntar transmiterea de informaţii prin adresele de e-mail indicat pe acest site-ul rezultat în achiziţionarea lor ulterioare, adresa expeditorului, care trebuie să răspundă la orice întrebări, precum şi de orice alte informaţii personale incluse în mesajul.

Rezumate informationale specifice vor fi furnizate progresiv sau vizualizate în pagini de pe site-ul pregatit pentru anumite servicii care pot fi solicitate.

COOKIE-URI

Acest site nu colectează în mod intenţionat orice date cu caracter personal despre utilizatori.

Cookie-urile nu sunt folosite pentru transmiterea de informaţii cu caracter personal, nici folosirea aşa-numitele cookie-uri persistente de orice tip, sau mai degrabă sisteme de urmărire utilizatorilor,

Utilizarea de cookies de aşa-numitele sesiunii (care nu sunt stocate în mod repetat pe calculatorul utilizatorului şi dispar când browser-ul este inchis) este strict limitată la transmiterea de sesiune de identificatori (constând din numere aleatoare generate de server) este necesar pentru a permite explorarea site-ul în condiţii de siguranţă şi eficient.

Cookie-uri de sesiune, folosite pe acest site evita necesitatea de a utiliza alte tehnici de prelucrare a datelor, care ar putea reduce confidentialitatea navigarea utilizatorilor site-ului şi nu ar permite achiziţionarea de informaţii personale cu privire la utilizatorul de identificare.

NATURA OPŢIONAL FURNIZĂRII DE DATE

În afară de cea specificată pentru navigare informaţii, utilizatorii sunt liberi să accepte sau să respingă, și pentru a oferi sau nu pentru a furniza date cu caracter personal.
Non-atribuirea datelor pentru scopurile menționate anterior poate atrage după sine imposibilitatea de a obtine informatii, materiale etc., solicitate

METODE DE PRELUCRARE A DATELOR

Datele personale sunt procesate prin sisteme automate instrumente pentru momentul în care este strict necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost colectate.

Măsurile specifice de siguranţă sunt în loc pentru a preveni pierderea de date, ilegale sau necorespunzătoare utilizării şi accesului neautorizat.

Drepturile părţilor interesate

Individuale persoanele vizate au dreptul de a obţine confirmarea cu privire la existenta sau non existenta de respectivele date şi pentru a obţine informaţii cu privire la conținutul și origine, pentru a verifica corectitudinea datelor sau cerere de integrare de date sau actualizarea sau corectarea (dragul complet, a se vedea Art. 7 Legislative Decretul nr 196/2003).

Secţiunea menționate anterior prevede, de asemenea, dreptul de a solicita ştergerea, anonimizare sau blocarea datelor personale, care sunt prelucrate cu încălcarea legii, precum şi la obiect în toate cazurile, pe motive legitime, la prelucrarea lor.

Cererile trebuie trimise la operatorul de date sau la date procesor Dl Juri Torreggiani (a se vedea mai jos).

Aceasta constituie "Politica de confidentialitate" din acest site, care va fi supus la actualizări.

Lista de procesoare de date (Art. 13 Decretul Legislativ 196/2003)

Următoarea listă de procesatorii de date referitoare la confidenţialitate la sistemul logistic S.p.A., este publicat în conformitate cu Art. 13, alineatul (1), litera f, din "codul de protecţia datelor cu caracter Personal" (D.lgs nr. 196/03), astfel încât toate părțile în cauză poate fi informat despre persoanele însărcinate cu prelucrarea datelor personale în interiorul acestei companii.

Lista persoanelor însărcinate cu prelucrarea datelor cu caracter personal

1. administratorul, desemnat să ofere Răspunsuri la vizate: Dl Juri Torreggiani, cu birouri situate în Reggio Emilia, via Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-fax 0522/38.79.96;

2. "privacy" Manager: Dl Juri Torreggiani, cu birouri situate în Reggio Emilia, via Piccard 16/G, tel. 0522/30.11.69-fax 0522/38.79.96.

 

Doriți să îmbunătățiți performanța sistemului de depozitare?

Descoperiți cum Modula recuperează o parte din spațiu și crește productivitatea în operațiunile de preluare.

contactați-ne