Politică de confidențialitate

Această pagină descrie metodele utilizate pentru gestionarea site-ul în raport cu datele personale ale utilizatorilor care vizitează-l.

Acest lucru se face prin notificare informaţii în conformitate cu Art. 13 din picior. Decretul 196/2003 - codul personal - la persoanele care interacţionează cu servicii de web a companiei, care pot fi accesate prin Internet la adresa:

https://www.modula.eu

care corespunde paginii de pornire a site-ului oficial corporate.

Anunț de informare este prevăzută numai în legătură cu acest site si nu la alte site-uri care pot fi accesate de către utilizator prin intermediul legăturilor de disponibil.

Anunț de informare se bazeaza de asemenea pe Recomandarea nr. 2/2001 care a autorităţilor europene de protecţie a datelor cu caracter personal, reprezentat de grupul de lucru stabilite de Art. 29 din Directiva nr. 95/46/CE, adoptată la 17 mai 2001 pentru a identifica anumite cerințe minime pentru colectarea datelor cu caracter personal on-line, şi în special metodele, perioade de timp și natura informațiilor care controlerele de date furnizează utilizatorilor atunci când acestea se conecteze la pagini web, indiferent de scopul pentru care acestea conectate la acelaşi.

CONTROLOR DE DATE

După consultarea acestui site, putem procesa datele referitoare la persoane identificate sau identificabile.

Operatorul de date este Modula S.p.A., reprezentat de reprezentantul său legal pro tempore.

LOCUL DE PRELUCRARE A DATELOR

Prelucrare a datelor în raport cu serviciile de web site-ului are loc la sediul social al companiei şi este efectuată doar de personalul tehnic al Departamentului responsabil de prelucrare a datelor sau de către persoanele responsabile de aleatoare de întreținere.

Nu există date provenite de la serviciul web este comunicate sau difuzate.

Datele personale ale utilizatorilor care trimit cereri pentru materiale informative (buletine de informare, CD-ROM-uri, cataloage, liste de preţuri, răspunsuri la întrebări, diverse materiale etc.) sunt folosite pentru unicul scop de a furniza serviciul solicitat.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE

Datele de navigaţie

Sisteme de informare şi procedee de software-ul pentru site-ul rulează dobândi datele personale ca parte a funcţionării lor standard; transmiterea unor astfel de date este o caracteristică inerentă a protocoalelor de comunicare Internet.

Aceste informații nu sunt colectate în scopul de a fi legate de părţile interesate identificate. Cu toate acestea, din cauza naturii lor astfel de date pot prin asociaţii cu alte date deţinute de terţi, permite identificarea utilizatorului.

Această categorie de date include: adresa de IP a utilizatorului sau nume de domeniu de calculator folosit pentru a accesa site-ul, URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor solicitate, în momentul de interogare, metoda utilizată pentru a depune solicitare la server, dimensiunea fişierelor primite ca răspuns la solicitare, codul de cifre identifică starea Răspuns server (succes erori, etc.) şi alţi parametri cu privire la utilizator pe sistemul de operare şi de calculatoare.

Datele de mai sus sunt folosite pentru unicul scop de a obține informații statistice anonime referitoare la utilizarea site-ului şi să monitorizeze funcţionării sale corespunzătoare şi se elimină imediat după prelucrare. Datele pot fi utilizate pentru a stabili răspunderea în caz de posibil IT crimelor comise în detrimentul site-ului: obiectul acest eveniment posibil, până în prezent date pe web contacte nu sunt păstrate pentru mai mult de şapte zile.

Date furnizate voluntar de catre utilizator

Opţional, expres si voluntar trimiterea de e-mail-uri la adresa indicată pe acest site se duce la achiziţionarea ulterioară adresei de e-mail a expeditorului, obligată să răspundă la întrebările lor, şi a altor date cu caracter personal furnizate prin e-mail.

Informaţii de sinteză specifice avizele trebuie raportat progresiv sau afişate pe paginile site-ului destinat pentru anumite servicii la cerere.

UTILIZAREA DE COOKIES

În ceea ce privește utilizarea de cookie-uri, se face trimitere la "notificare extinsă" publicate pe acest site şi elaborat pe baza Regulamentului emis pe 8 mai 2014 de Italian date autoritatea pentru protecţia, care completează și actualizează acest document.

OPŢIONAL FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva informatiilor pe datele de navigaţie, utilizatorul este liber de a oferi sau de a nu furniza datele sale personale.
Lipsa unor astfel de date pot face imposibil de a satisface cererile de utilizator.

METODE DE PRELUCRARE A DATELOR

Datele cu caracter personal sunt prelucrate folosind mijloace automate și pentru perioada de timp necesară strict pentru a atinge scopurile pentru care o astfel de data sono elect colectate.

Măsuri speciale de siguranță sunt respectate pentru a preveni pierderea de date sau utilizarea ilegale sau necorespunzătoare, precum și accesările neautorizate la data respectivă.


DREPTURILE persoanelor în cauză
Persoanele vizate au dreptul de a obține, în orice moment, o confirmare cu privire la existența sau inexistența datelor lor personale, să fie informat cu privire la conținutul și originea lor, pentru a verifica corectitudinea lor sau solicita ca data să fie Completat, actualizate sau corectate (a se vedea art. 7 din Leg. Decretul 196/2003).

În conformitate cu același articol, aveți dreptul de a solicita ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea informațiilor prelucrate prin încălcarea legii, precum și de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Solicitările de se adresează operatorului de date sau de către Managerul de date, dl Juri Torreggiani (vezi mai jos).
Aceasta este „Politica de confidențialitate“ a acestui site și vor fi supuse actualizări.

Listă de manageri de politică (art. 13 din Leg. Decretul 196/2003)
Următoarea listă de manageri politici în cadrul companiei Modula S.p.A. Acesta este publicat în conformitate cu art. 13, alin. 1, lit. f, din „Codul de confidențialitate“ (Leg. Decretul 196/03), pentru a permite tuturor persoanelor vizate să cunoască numele administratorilor responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei companii.
Listă de manageri de date
1. Managerul responsabil de a răspunde la persoana vizată: Dl Juri Torreggiani, cu sediul în Reggio Emilia, Via Piccard 16 / g, tel. 0522 301169 - Fax 0522 387996
2. "confidențialitate" Manager de: Dl. Juri Torreggiani, cu sediul în Reggio Emilia, Via Piccard 16 / g, tel. 0522 301169 - Fax 0522 387 996.

Doriți să îmbunătățiți performanța sistemului de depozitare?

Descoperiți cum Modula recuperează o parte din spațiu și crește productivitatea în operațiunile de preluare.

contactați-ne