Alfasayısal LED Çubuk

Bu aygıt, LED çubuğun özelliklerine ek olarak ürün alma ve yerleştirme işlemleriyle ilgili başka bilgiler de sunar, örneğin: alınacak/yerleştirilecek ürünlerin miktarı, kodu ve açıklamaları ile bunların tepsinin Y ekseni (derinlik) üzerindeki konumları (koordinat sistemiyle gösterilir).

Mevcut SeçenekleerLIFTOneTonSINTES1WMS NOTLARI
Alfasayısal LED Çubuk  

Depolama sisteminizin performansını yükseltmek İstİyor musunuz?

Modula'nın yerden nasıl tasarruf sağladığını ve ürün alma faaliyetlerinizin verimliliğini nasıl geliştirdiğini keşfedin

Bizimle temasa geçin