Müşteriler ve tedarikçiler için gizlilik

Konu: 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesine göre System Logistics S.p.A. tarafından müşteriler ve tedarikçilere sağlanan bilgilendirme notu şu açıklamaları içermektedir

1) bir iş ilişkisinin kurulması sonrasında ve bu süreçte, şirketimiz kişisel verilerinizi toplayacak ve işleme alacaktır;
2) 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, netlik sağlamak açısından aşağıdaki hususları açıklamak isteriz: İşleme Alma: verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, dosyalanması, danışılması, yürütülmesi, değiştirilmesi, seçilmesi, çıkarılması, karşılaştırılması, kullanılması, bağlanması, engellenmesi, iletilmesi, dolaştırılması, silinmesi ve imha edilmesi ile ilgili elektronik cihazları içermeyenler dahi her tür işlem; Kişisel veriler: kişisel tanımlayıcı numaraları da içeren şekilde, dolaylı ya da başka bilgilere atfen dahi olsa, tanımlanmış ya da tanımlanabilir şekilde gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgiler. Bu hususlar, 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Gizlilik Kanunu) 13.

Maddesi gereği açıklandığına göre, kişisel verilerin toplanma ve işleme alma sürecinin aşağıdakiler gözetilerek aşağıda imzası bulunan şirket tarafından gerçekleştirileceği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz:

a) amaçlar: verileriniz, muhasebe amaçlı, mali, ticari ve teknik hususların yanı sıra mevcut ilişki ile ilgili tüm iş faaliyetlerinin doğru şekilde işleme alınması için kullanılacaktır;
b) reklam ile ilgili amaçlar: verileriniz, önceden verdiğiniz özel ve açık izninize tabi şekilde, posta, e-posta, faks, SMS ve benzeri yollarla reklam materyali/mesaj göndermek için kullanılacaktır. Kişisel verilerin işleme alınması ile ilgili mutabakata vearıldıkran sonra, kişi bu amaçlara dilediği zaman, herhangi bir maliyet söz konusu olmadan karşı çıkma hakkına sahiptir;
c) prosedür: verileriniz hem kağıt hem de elektronik/bilgisayar/telematik aletler/destek birimleri üzerinden, kanunlara kati surette uygun şekilde, gizliliğinizi sağlamak üzere yasaya uygunluk ve dürüstlük ilkeleri kapsamında işleme alınacaktır;
d) isteğe bağlı veri iletimi: verilerinizi iletme hususu isteğe bağlıdır ve bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır;
e) olası bir red durumunun yol açacağı sorunlar: verilerinizi iletmeyi reddetmeniz veya bunların işleme alınmasına en başından karşı çıkmanız durumunda, sizinle iş yapamayabilir ya da şirketimiz ile diğer ilgili ilişkilerinizin sürdürülmesi mümkün olmayabilir; ancak verilerinizin reklam materali/mesaj gönderimi amaçlı kullanılmasına karşı çıkmanız, taraflar arasındaki mevcut ya da gelecekteki ilişkiler üzerinde herhangi bir sonuca yol açmayacaktır.
f) veri iletimi ya da dağıtımı konusundaki alıcı kişiler veya kategoriler: verileriniz, üçüncü kişilere yalnızca yasal veya akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için iletilebilir. Verileriniz hiçbir şekilde kamuya açık hale getirilmeyecektir;
g) veri işleme sürecinden sorumlu olan ve bu verilerin emanet edildiği kişiler: verileriniz, yalnızca şirketin idari ve ticari departmanlarında çalışan ve verilerin işleme alınmasından sorumlu çalışanlar tarafından işleme alınacaktır;
h) veri sahiplerinin hakları: veri sahibi, burada, bütün halinde, bu belgenin ayrılmaz bir parçası olarak görülen madde 7'de belirtilen tüm haklara sahiptir;
i) veri denetleyicisi: Veri Denetleyicisi, System Logistics S.p.A. yasal temsilcisi pozisyonundaki, Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Vecchia n. 73 adresinde yer alan kişidir;
j) sorumlu kişi(ler): Veri Yöneticisi, ofisi Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/G adresinde bulunan, telefon numarası 0522 301169, faks numarası 0522 387996 olan Bay Juri Torreggiani'dir.

Bilgi edinme veya açıklığa kavuşturma talepleri bu şefe iletilmelidir. Sorumlu kişilerin eksiksiz ve güncel bir listesine web sitemizden ve/veya merkez ofisimizden ulaşılabilir. Bu bilgilendirme notu, "Gizlilik" konusu ile ilgili soruların yanıtlanması ve düzenleme uygulamalarına uygun hareket edilmesi için sözlü veya yazılı olarak ilave hususlar ile birlikte sunulabilir.

Fiorano Modenese (MO),
18/02/2015 Veri denetleyicisi
System Logistics S.p.A.


196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi (Kişisel verilere erişim hakkı ile diğer haklar).

1. Veri sahibi, henüz kayıtlı olmasa dahi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin mevcut olup olmadığına dair onay alma hakkına sahiptir.
2. Veri sahibi aşağıdaki konular hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir:
a) işleme alınan kişisel verilerin kaynağı;
b) verilerin işleme alınmasının amaçları ve prosedürü;
c) verilerin elektronik cihazlar aracılığıyla işleme alınması durumunda geçerli kurallar;
d) Madde 5, paragraf 2'ye göre, veri denetleyicisinin, sorumlu kişilerin ve görevlendirilen temsilcilerin tanımlanması; e) kişisel verilerin iletilebileceği ya da bu bilgilere bölgedeki görevleri gereği erişebilecek kişiler ve kişi kategorileri şef ya da görevlendirilmiş kişilerdir.

3. Veri sahibi aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir:
a) verilerin güncellenmesi, değiştirilmesi ve ilgili durumlarda bütünleştirilmesi;
b) toplanması ve daha sonra işlenmesi sürecinde korunması gerekli olmayan veriler de dahil olmak üzere, yasaları ihlal edecek şekilde işleme alınması durumunda, verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya engellenmesi;
c) yukarıda a) ve b) maddelerinde bahsi geçen eylemler ve içeriği konusunda, bu verilerin iletildiği ya da açıklandığı kişilere (korunan haklar ile orantısız bir kullanıma yol açtığı durumlar ya da bu işlemin imkansız olduğu durumlar hariç) bilgilendirme sağlandığına dair onay.

4. Veri sahibi, aşağıdakilere tamamen ya da kısmen karşı çıkma hakkına sahiptir:
a) verilerin toplanması amacı ile ilgili olsa dahi, makul nedenlerle kendisi ile ilgili verilerin işleme alınması;
b) reklam materyallerinin gönderilmesi, doğrudan satış yapılması, pazar araştırması yapılması veya ticari duyurular yapılması ile ilgili olarak kişisel verilerinin işleme alınması.
b) the deletion, the change into anonymous format or the block of data if processed in violation of the law, including data for which the preservation is not necessary for the purposes for which data itself was collected or later processed;
c) the confirmation that the actions above stated in point a) and b) have been notified, also with respect to their contents, to the people who the data has been transmitted or disclosed to, except when this is impossible or entails the use of clearly disproportionate means in comparison to the right protected.
4. The subject has the right to fully or partially object to:
a) the processing of data concerning him/her for legitimate reasons, even if relevant to the data collection purposes;
b) the processing of personal data relating to him/her to send advertising material or make a direct sale or to carry out market researches or make commercial announcements.

Depolama sisteminizin performansını yükseltmek İstİyor musunuz?

Modula'nın yerden nasıl tasarruf sağladığını ve ürün alma faaliyetlerinizin verimliliğini nasıl geliştirdiğini keşfedin

Bizimle temasa geçin